Ý cầu nguyện tháng

- Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 3:

Cầu cho việc giúp đỡ các Kitô hữu bị bách hại:
Xin cho các Kitô hữu đang bị bách hại, được toàn thể Giáo Hội nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và giúp đỡ vật chất.

Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

Tin Mừng Chúa nhật IV mùa Chay


PHÚC ÂM: Ga 9, 1-41 (bài dài)
"Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy rõ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội, anh này hay cha mẹ anh, khiến anh mù từ khi mới sinh?" Chúa Giêsu đáp: "Không phải anh cũng chẳng phải cha mẹ anh đã phạm tội, nhưng để công việc của Thiên Chúa tỏ ra nơi anh. Bao lâu còn ban ngày, Ta phải làm những việc của Ðấng đã sai Ta. Ðêm đến không ai có thể làm việc được nữa. Bao lâu Ta còn ở thế gian, Ta là sự sáng thế gian". Nói xong, Người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi xoa bùn trên mắt người ấy và bảo: "Anh hãy đến hồ Silôê mà rửa" (chữ Silôê có nghĩa là được sai). Anh ta ra đi và rửa, rồi trở lại thì trông thấy được. Những người láng giềng và những kẻ xưa kia từng thấy anh ta ăn xin đều nói: "Ðó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao?" Có kẻ nói: "Ðúng hắn!" Lại có người bảo: "Không phải, nhưng là một người giống hắn". Còn anh ta thì nói: "Chính tôi đây". Họ hỏi anh: "Làm thế nào mắt anh được sáng?" Anh ta nói: "Người mà thiên hạ gọi là Giêsu đã làm bùn xức mắt tôi và bảo: Ngươi hãy đến hồ Silôê mà rửa. Bấy giờ tôi đi, tôi rửa và tôi trông thấy". Họ lại hỏi: "Ngài ở đâu?" Anh thưa: "Tôi không biết". Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến với những người biệt phái, lý do tại Chúa Giêsu hoà bùn và chữa mắt cho anh ta lại nhằm ngày Sabbat. Các người biệt phái cũng hỏi anh ta do đâu được sáng mắt? Anh đáp: "Ngài đã xoa bùn vào mắt tôi, tôi đi rửa và tôi được sáng mắt". Mấy người biệt phái nói: "Người đó không phải bởi Thiên Chúa, vì không giữ ngày Sabbat". Mấy kẻ khác lại rằng: "Làm sao một người tội lỗi lại làm được những phép lạ thể ấy?" Họ bất đồng ý kiến với nhau. Họ liền quay lại hỏi người mù lần nữa: "Còn anh, anh nói gì về người đã mở mắt cho anh?" Anh đáp: "Ðó là một tiên tri". Nhưng người Do-thái không muốn tin anh đã mù và đã được khỏi trước khi đòi cha mẹ anh đến. Họ hỏi hai ông bà: "Người này có phải là con hai ông bà mà ông bà bảo bị mù từ khi mới sinh không? Do đâu mà bây giờ nó lại trông thấy?" Cha mẹ y thưa rằng: "Chúng tôi xác nhận đây chính là con chúng tôi, và nó đã bị mù từ khi mới sinh. Nhưng làm sao mà bây giờ nó trông thấy, và ai đã mở mắt cho nó thì chúng tôi không biết. Nó khôn lớn rồi, các ông hãy hỏi nó, nó sẽ tự thưa lấy". Cha mẹ anh ta nói thế bởi sợ người Do-thái, vì người Do-thái đã bàn định trục xuất khỏi hội đường bất cứ ai dám công nhận Chúa Giêsu là Ðấng Kitô. Chính vì lý do này mà cha mẹ anh ta nói: "Nó khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó". Lúc ấy người Do-thái lại gọi người trước kia đã mù đến và bảo: "Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa! Phần chúng ta, chúng ta biết người đó là một kẻ tội lỗi". Anh ta trả lời: "Nếu đó là một người tội lỗi, tôi không biết; tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi mù và bây giờ tôi trông thấy". Họ hỏi anh: "Người đó đã làm gì cho anh? Người đó đã mở mắt anh thế nào?" Anh thưa: "Tôi đã nói và các ông đã nghe, các ông còn muốn nghe gì nữa? Hay là các ông cũng muốn làm môn đệ Ngài chăng?" Họ liền nguyền rủa anh ta và bảo: "Mày hãy làm môn đệ của người đó đi, còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của Môsê. Chúng ta biết Thiên Chúa đã nói với Môsê, còn người đó chúng ta không biết bởi đâu mà đến". Anh đáp: "Ðó mới thật là điều lạ: người đó đã mở mắt cho tôi, thế mà các ông không biết người đó bởi đâu. Nhưng chúng ta biết rằng Thiên Chúa không nghe lời những kẻ tội lỗi, mà hễ ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý Chúa, thì kẻ đó mới được Chúa nghe lời. Xưa nay chưa từng nghe nói có ai đã mở mắt người mù từ khi mới sinh. Nếu người đó không bởi Thiên Chúa thì đã không làm được gì". Họ bảo anh ta: "Mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng ta ư?" Rồi họ đuổi anh ta ra ngoài. Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ta ra ngoài, nên khi gặp anh, Người liền bảo: "Anh có tin Con Thiên Chúa không?" Anh thưa: "Thưa Ngài, nhưng Người là ai để tôi tin Người?" Chúa Giêsu đáp: "Anh đang nhìn thấy Người và chính Người đang nói với anh". Anh ta liền nói: "Lạy Ngài, tôi tin", và anh ta sấp mình thờ lạy Người. Chúa Giêsu liền nói: "Chính vì để luận xét mà Ta đã đến thế gian hầu những kẻ không xem thấy, thì được xem thấy, và những kẻ xem thấy, sẽ trở nên mù". Những người biệt phái có mặt ở đó liền nói với Người: "Thế ra chúng tôi mù cả ư?" Chúa Giêsu đáp: "Nếu các ngươi mù, thì các ngươi đã không mắc tội; nhưng các ngươi nói "Chúng tôi xem thấy", nên tội các ngươi vẫn còn".

Nguồn: http://www.kinhthanhvn.net/26-03-chua-nhat-4-mua-chay/

CHÚC MỪNG LỄ TRUYỀN TIN - Kỷ niệm 1 năm thành lập Hội Legio Mariae tại Giáo xứ Cầu Lớn

Lịch sử
Lịch Phụng vụ Rôma lấy lại danh xưng “Lễ Truyền Tin” để gọi lễ Ngôi Lời Nhập Thể, vì có lý do chính đáng, nhưng trước sau vẫn là lễ chung của Đức Kitô và Đức Trinh Nữ: Lễ của Ngôi Lời làm “con Đức Trinh Nữ” và lễ Đức Trinh Nữ là “Mẹ Thiên Chúa”.
Về phía Đức Kitô, phụng vụ phong phú vô tận của cả Đông Phương lẫn Tây Phương đều ca tụng lễ trọng này như là lễ tưởng niệm tiếng FIAT có giá trị cứu rỗi của Ngôi Lời nhập Thể, đã vào trong trần gian với lời này: “Lạy Chúa, này con đến để thi hành ý Chúa”; đồng thời cũng là để tưởng niệm bước đầu của công chuộc cứu chuộc và hiệp nhất mật thiết, bất khả phân ly giữa thiên tính và thiên tính trong ngôi vị độc nhất của Ngôi Lời.
Về phía Đức Maria, lễ này được coi là lễ của Eva mới, người trinh nữ vâng phục và trung tín, đã nhờ tiếng Fiat đại độ của mình và nhờ phép Chúa Thánh Thần, trở nên Mẹ Thiên Chúa và cũng là mẹ thật của loài người; đồng thời cũng là Hòm Bia Giao Ước đích thực và Đền Thờ đích thực của Thiên Chúa vì đã tiếp đón Đấng Trung Gian độc nhất trong cung lòng mình. Vì vậy, đây là lễ tưởng niệm giây phút tột đỉnh trong cuộc đối thoại cứu rỗi Giữa Thiên Chúa và loài người; cũng là dịp kính nhớ sự ưng thuận tự do và sự hợp tác của Đức Maria đối với chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa.
Chín tháng trước ngày lễ Sinh Nhật, Hội Thánh Mừng lễ Truyền Tin, ngày mà sứ thần đến với Đức Trinh Nữ Maria báo cho biết, Trinh Nữ đã được chọn để làm Mẹ Đấng Mêsia, Con Thiên Chúa.
Đức Maria đại diện cho dân tộc mình, cũng như đại diện cho nhân loại, đã trả lời bằng tiếng “Thưa vâng”. Chức “Thiên Mẫu” là mầu nhiệm trọng tâm trong cuộc đời của Đức Maria: tất cả mọi mầu nhiệm và ân sủng khác đều bắt nguồn từ đấy và cũng hướng vào đấy.
Lễ “Công bố ngày sinh của Chúa” đã được mừng kính ở Giáo Hội Đông Phương từ khoảng năm 550 vào ngày 25.3. Giáo Hội Latinh mãi cho đến thế kỷ thứ VII mới chấp nhận thánh lễ này (Lm Nguyễn văn Trinh, Phụng vụ chư thánh)
Phân tích
Vai chính trong tường thuật này là Đức Maria, được Thánh Luca mô tả với những nét như sau:
  - một thiếu nữ bề ngoài bình thường như mọi thiếu nữ khác (câu 27)
  - nhưng đặc biệt hơn mọi thiếu nữ vì “đầy ơn sủng” và được “Đức Chúa ở cùng” (câu 28)
  - được Thiên Chúa chọn làm mẹ Đấng Messia Con Thiên Chúa (cc 30-33)
  - dù không hiểu rõ (câu 34), Maria cũng sẵn sàng cho Chúa dùng mình để làm công việc của Chúa (câu 38 : Fiat = “Xin Chúa cứ làm nơi tôi...”).
Suy gẫm
1. Đức Maria hỏi “Việc ấy xảy ra cách nào được, vì...”. Thiên sứ đáp “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (câu 37). Rất nhiều điều con người tưởng không thể nào làm được thế mà Thiên Chúa vẫn làm được: Ngài đã làm cho Êlisabét son sẻ được có con, đã làm cho Đức Maria đồng trinh sinh ra Đấng Cứu Thế. Thiên Chúa cũng có thể làm nơi mỗi người chúng ta những việc trọng đại, miễn là chúng ta sẵn sàng để Ngài hoạt động trong chúng ta.
2. Mặc dù “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”, nhưng thường Thiên Chúa không làm một mình, Ngài thích có sự hợp tác của con người. Để cho Đấng Cứu Thế nhập thể, Thiên Chúa đã nhờ Đức Maria hợp tác. Và Đức Maria đã hợp tác bằng cách ngoan ngoãn để cho ơn Chúa hành động trong mình và qua mình: “Xin cứ làm cho tôi...”.
3. Một thanh niên kia có thói quen ngủ rất say, luôn cần có mẹ gọi mới thức dậy được. Sau khi tốt nghiệp, anh đi làm ở một chỗ xa nhà. Mẹ anh mua cho anh một chiếc đồng hồ báo thức. Ngày đầu tiên anh quên vặn đồng hồ trước khi ngủ nên đến sở làm trễ. Ngày thứ hai, anh nhớ vặn đồng hồ, nhưng sáng sớm khi nó reo thì anh đưa tay tắt bỏ, nên lại đi làm trễ. Và anh bị đuổi việc. Khi anh trở về gia đình, mẹ anh hỏi về chiếc đồng hồ. Anh đáp:
  - Chiếc đồng hồ đó hoàn toàn vô dụng đối với con.
  - Nó vô dụng là vì con không chịu dùng nó. Mẹ anh đáp:
  Bao nhiêu ơn Chúa ban cho ta cũng đều vô dụng nếu ta không sử dụng đến
.
4. “Sứ thần vào nhà Trinh nữ và nói: Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng Bà. Nghe lời chào ấy, Bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì” (Lc 1,28-29)
Đứng trước một biến cố trọng đại, bất ngờ, Mẹ đã bối rối. Sự bối rối ấy không đến từ sự hoang mang nghi ngờ như trường hợp ông Dacaria, nhưng đến từ sự băn khoăn muốn tìm hiểu thánh ý Thiên Chúa.
Phần tôi, đứng trước những khó khăn xảy đến trong cuộc sống thì hầu như chỉ biết than vãn, kêu trách Chúa mà không thử tìm xem Chúa muốn nói gì với tôi qua những biến cố ấy. Chúa vẫn đi ngang qua đời tôi nhưng tôi đã không gặp được Ngài. Chúa đứng ngoài và gõ cửa nhà tôi nhưng tôi đã không nghe được tiếng Ngài. Lòng tôi vẫn khép kín.
Lạy Chúa. Xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa trong từng biến cố của cuộc sống, và biết xin vâng như Mẹ. (Epphata)
Nguồn: http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20170325/4326

Các nhà thờ ở Philippines chuẩn bị bước vào Tuần Thánh

Các nhà thờ ở Philippines chuẩn bị bước vào Tuần Thánh thumbnail
Tượng Chúa chịu khổ nạn được triển lãm 
tại khu Chinatown của Manila trong Mùa Chay. 
Ảnh: Angie de Silva

Các nhà thờ ở Philippines đang chuẩn bị cho Tuần Thánh, tuần lễ quan trọng đối với quốc gia đa số Công giáo này, bắt đầu vào Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 9-4 năm nay.

Hầu hết các cộng đoàn tổ chức các nghi thức Công giáo theo Tây Ban Nha như rước kiệu, viếng nhà thờ, và các chương trình marathon cầu nguyện.

Tại Manila cuộc triển lãm Mùa Chay có tên là “Pasion Gloria”, trong đó nổi bật là các hình ảnh sinh hoạt Mùa Chay ở Philippines từ thế kỷ 17 đến nay, được khai mạc tại nhà thờ chính tòa Manila trong tuần này.

Những hình ảnh này miêu tả sự kiện và con người liên quan đến cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu.

“Nhìn các hình ảnh này, chúng ta nhớ lại những việc Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta và để cứu độ chúng ta”, cha Reginald Malicdem, chánh xứ nhà thờ chính tòa Manila, phát biểu.

Trong khu Chinatown của Manila, Đài Phát thanh Chân lý của Giáo hội mở cuộc triển lãm Mùa Chay trưng bày chủ yếu là các hình ảnh và mô hình miêu tả cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu Kitô và hình ảnh Đức Mẹ Đồng Trinh.

Cha Anton Pascual, trưởng Đài Phát thanh Chân lý, kêu gọi công chúng tham quan cuộc triển lãm. “Đây là một trong những cách hay để tưởng nhớ những hy sinh Đức Giêsu Kitô dành cho chúng ta”, vị linh mục nói.

Tại Tiểu Vương Cung Thánh Đường Black Nazarene thuộc quận Quiapo của Manila, nhà thờ được thêm vào các chi tiết mới, giúp suy niệm Mùa Chay.

Nhà thờ đặt bảng hướng dẫn tại từng “Chặng Đàng Thánh Giá” để hướng dẫn các tín hữu cầu nguyện cho đúng.

Các tượng thánh xung quanh nhà thờ cũng được sơn mới trước Tuần Thánh.

Nguồn: http://vietnam.ucanews.com/2017/03/22/cac-nha-tho-o-philippines-chuan-bi-buoc-vao-tuan-thanh/

Tòa liên bang đã kết tội Đức Ông Nguyễn Minh Hiền ở San Jose 14 tội danh gian lận ngân hàng và trốn thuế


Tòa liên bang đã kết tội Đức Ông Nguyễn Minh Hiền ở San Jose 14 tội danh gian lận ngân hàng và trốn thuế.

Trong ngày thứ Ba vừa qua, tòa án liên bang khu vực San Jose đã kết án Linh Mục Nguyễn Minh Hiền 14 tội danh gian lận ngân hang và chuyển tiền của giáo dân dâng tặng cho giáo xứ vào trương mục ngân hàng của mình

Thẩm phán Beth Labson Freeman của tòa án liên bang kết luận Linh Mục Nguyễn Minh Hiền 57 tuổi là có tội, trong một phiên xử không có bồi thẩm đoàn vào tháng 2. Khoản tiền được cho là của giáo dân tặng cho Trung Tâm Công Giáo Việt Nam tại San Jose trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2007 tổng cộng lên tới 19,000 Mỹ kim.

Linh Mục Nguyễn Minh Hiền trước đó đã nhận bốn tội danh trốn thuế trong các năm từ 2008 đến 2011. Linh Mục nhìn nhận trong thỏa thuận nhận tội hồi tháng 8 rằng, Linh Mục đã chuyển các tiền tặng vào trương mục cá nhân trong các năm đó, và không đóng thuế trên các số tiền này.

Vào ngày 30 tháng 6 tới đây Thẩm phán Freeman sẽ tuyên án cho Linh Mục Nguyễn Minh Hiền về hai nhóm tội danh trốn thuế và gian lận ngân hàng. 

Theo luật, mức phạt tối đa là 30 năm tù đối với mỗi tội danh gian lận ngân hàng, và 5 năm tù đối với mỗi tội danh trốn thuế.

Được biết Linh Mục Nguyễn Minh Hiền là Linh Mục của giáo phận San Jose từ năm 1995, từng được Đức Giám Mục bổ nhiệm làm Chánh Xứ Giáo Xứ St. Patrick’s và bây giờ đổi là giáo xứ Đức Mẹ La Vang San Jose. Từ năm 2001 đến 2011, là Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, được giáo phận thăng chức Đức Ông và bổ nhiệm chức vụ đặc trách mục vụ cho người Công Giáo Việt Nam tại San Jose.

Linh mục Hiền đã bị bắt tại Fort Lauderdale, bang Florida vào tháng 4 năm 2015.

Nguyễn Long Thao
Nguồn: http://vietcatholic.net/News/Html/217737.htm

Phép lạ của hai Chân Phước thiếu nhi Phanxicô và Giaxinta


VATICAN. Hai Chân Phước thiếu nhi Phanxicô và Giaxinta Marto được công nhận phép lạ và sắp được phong Hiển thánh.

Với phép của ĐTC, hôm 23-3-2017, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của hai Chân Phước đã được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima cách đây 100 năm cùng với chị họ Lucia, đó là Phanxicô Marto, sinh ngày 11-6-1908, qua đời ngày 4-4-1919, và Giacinta Marto, sinh ngày 11-3-1910, qua đời ngày 20-2-1920.

Hai thiếu nhi đã được thánh Gioan Phaolô 2 Giáo Hoàng tôn phong chân phước tại Đền thánh Fatima ngày 13-5 Năm Thánh 2000.

Nhiều người hy vọng ĐTC Phanxicô sẽ chủ sự lễ phong Hiển Thánh cho hai vị trong thánh lễ ngày 13-5-2017 tới đây tại Fatima, tuy nhiên chưa có thông cáo chính thức nào của Tòa Thánh về vấn đề này.

Cũng ngày 23-3-2017, Bộ Phong Thánh đã công bố 6 sắc lệnh khác liên quan đến các án phong khác:

- Sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Chân phước Angelo da Acri, LM thuộc dòng Capucino (1669-1739)

- Sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của Cha Giuse Maria Fernández Sánchez, và 32 bạn thuộc dòng Lazzariste và 6 giáo dân thuộc Hội Ảnh Vảy Đức Mẹ Maria tử đạo năm 1936 trong thời nội chiến Tây Ban Nha.

- Sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của Nữ tu Regina Maria Vattalil, dòng Clarissa Phanxica, tử đạo ngày 25-2-1995.

3 sắc lệnh còn lại nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 3 vị tôi tớ Chúa.

Sau cùng, ĐTC chấp thuận đề nghị của các Hồng Y và GM thành viên Bộ phong thánh về việc phong hiển thánh cho

- 30 vị tử đạo ở Brail ngày 16-7-1645 và 3-10-1645, đứng đầu là cha Andrea de Soveral và Matteo Moreira.

- 3 thiếu niên tử đạo: Cristoforo, Antonio và Giovanni, bị giết vì đức tin ở Mêhicô năm 1529.

G. Trần Đức Anh OP
Nguồn: http://vi.radiovaticana.va/news/2017/03/23/__ph%C3%A9p_l%E1%BA%A1_c%E1%BB%A7a_hai_ch%C3%A2n_ph%C6%B0%E1%BB%9Bc_thi%E1%BA%BFu_nhi_phanxic%C3%B4_v%C3%A0_giaxinta/1300650

Đức Tổng giám mục Michael Byrnes của Tổng giáo phận Agaña (đảo Guam) chấn chỉnh Phong trào Con đường Tân Dự tòng
HAGATNA, GUAM, 18/03/2017 (CNA / EWTN News) – Các thực hành của Phong trào Con đường Tân Dự tòng tại Guam là điều quan tâm hàng đầu của Đức Tổng giám mục Michael Byrnes ở Tổng giáo phận Agaña, nằm trên đảo Guam, Tây Bắc Thái Bình Dương, thuộc châu Đại Dương.

Trong lá thư mục vụ đề ngày 15 tháng Ba gửi cho toàn giáo phận, Đức Tổng giám mục Michael Byrnes nói rằng Con đường Tân Dự tòng phải ngừng thành lập các cộng đoàn mới trong vòng một năm, vì lợi ích của việc chữa lành những chia rẽ trong Tổng giáo phận. Ngoài ra, Phong trào này phải cử hành Thánh lễ tại bàn thờ đã được thánh hiến và các thành viên phải rước Mình Thánh Chúa ngay khi đón nhận.

Đức Tổng giám mục Michael Byrnes nói rằng “ngày càng có thêm cảm giác bất an về việc gia tăng số lượng các cộng đoàn nhỏ trong các giáo xứ và về một vài khác biệt trong cách cử hành Thánh lễ của các cộng đoàn nhỏ thuộc Phong trào Con đường Tân Dự tòng”.

Con đường Tân Dự tòng là một phong trào mới trong Giáo hội, nhằm huấn luyện những người lớn sau khi được rửa tội trong các nhóm nhỏ ở giáo xứ. Ước tính Phong trào này có khoảng 1 triệu thành viên đang sinh hoạt trong khoảng 40.000 cộng đoàn ở các giáo xứ trên toàn thế giới.

Đức Tổng giám mục Byrnes được bổ nhiệm làm Tổng giám mục phó của Tổng giáo phận Agaña vào tháng Mười 2016 để thay thế Đức Tổng giám mục Anthony Apuron, người đã bị bãi nhiệm quyền quản trị và quyền mục vụ Tổng giáo phận này vào tháng Sáu 2016 sau khi có những cáo buộc cho rằng ngài đã lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.

Đức Tổng giám mục Apuron là một thành viên của Phong trào Con đường Tân Dự tòng. Ngài cũng bị cáo buộc thao túng chủng viện Guam, mà nhiều người nói ngài đã dùng như là một chủng viện của Con đường Tân Dự tòng chứ không phải chủng viện của giáo phận, khiến cho tất cả các chủng sinh Samoa bỏ chủng viện.

Khi được bổ nhiệm, Đức Tổng giám mục Byrnes được trao cho mọi năng quyền, quyền lợi và nghĩa vụ của Tổng giám mục Agaña.

Trong thư mục vụ gửi cho Tổng giáo phận, Đức Tổng giám mục Byrnes viết: “Trong cuộc nói chuyện với Đức Thánh Cha Phanxicô hồi tháng Mười năm ngoái, ngài đã đặc biệt kêu gọi tôi hãy làm những gì có thể được để chữa lành những chia rẽ trong Tổng giáo phận Agaña”.

“Tôi nhìn nhận rằng có một số yếu tố đã góp phần gây ra chia rẽ. Tôi không thể xử lý ngay các yếu tố này, nên tôi vạch ra vài điều sau đây để bắt đầu”.

Tiếp theo, Đức Tổng giám mục Byrnes trình bày các quyết định về Con đường Tân Dự tòng “trong bối cảnh của sự thay đổi mục vụ mà Đức Thánh Cha đã uỷ thác cho tôi”. Cụ thể, sẽ bổ nhiệm một linh mục đại diện Giám mục để duyệt lại chương trình giáo lý của Con đường Tân Dự tòng và để bảo đảm rằng các giáo lý viên của họ được đào tạo đầy đủ. Ngoài ra, cũng điều chỉnh phụng vụ của Con đường Tân Dự tòng trong giáo phận, để có được tính sáng sủa và thống nhất.

“Giáo phận chúng ta càng sớm hiệp nhất và tuân giữ các quy chuẩn do Giáo hội thiết lập trong việc cử hành Thánh lễ, sẽ càng nhanh chóng hoà giải với nhau và mang lại sự chữa lành cho giáo phận đang chia rẽ của chúng ta”, Đức Tổng giám mục Byrnes nói.

Vì Con đường Tân Dự tòng cử hành Thánh lễ vào chiều thứ Bảy, Đức Tổng giám mục Byrnes quy định rằng tất cả các Thánh lễ vào chiều thứ Bảy phải cử hành tại một bàn thờ đã được thánh hiến. Quy chuẩn này sẽ có hiệu lực từ ngày 2 tháng Tư.

Ngài cũng chỉ thị rằng nếu Thánh lễ của Con đường Tân Dự tòng là một trong các Thánh lễ thường lệ của giáo xứ, tính chất riêng của Thánh lễ ấy phải được ghi chú trong bản tin; nếu Thánh lễ ấy ở ngoài chương trình Thánh lễ thường lệ vào chiều thứ Bảy, phải gửi cho giáo xứ một phần tiền quyên góp trong Thánh lễ; và cha xứ có quyền cho phép được cử hành thêm bao nhiêu Thánh lễ nữa.

Đức Tổng giám mục Byrnes cũng chỉ thị rằng, theo Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma, chủ tế phải rước Mình Máu Thánh Chúa trước khi cho rước lễ, và người rước lễ phải rước Mình và Máu Thánh Chúa ngay khi nhận được, không được chậm trễ. Các quy chuẩn này có hiệu lực từ ngày 26 tháng Ba.

Đức Tổng giám mục nhìn nhận những điều tốt đẹp mà Phong trào đã đem lại cho đời sống của nhiều người và Phong trào cũng đã được Tòa Thánh công nhận và phê chuẩn.

Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục nói, bắt buộc Phong trào phải tuân thủ các quy tắc phụng vụ, và sự tuân thủ này “sẽ chỉ làm cho hoa trái của Phong trào Con đường Tân Dự tòng phong phú thêm mà thôi”.

Cha Paul Gofigan, Quản đốc Vương cung thánh đường Dulce Nombre De Maria, nói với tờ Pacific Daily News rằng khi Phong trào muốn lập một cộng đoàn mới, họ đến các nhà thờ và nêu ra những chứng từ.

Cha nói: “Nhiều người cảm thấy rất bị xúc phạm khi những người ngoài Phong trào Con đường Tân Dự tòng trở thành những người nghe bất đắc dĩ vì những chứng từ này được lồng vào trong Thánh lễ”.

Kể từ khi Con đường Tân Dự tòng được thành lập, Phong trào này thỉnh thoảng cũng bị Toà Thánh cảnh cáo về việc đưa các thực hành mới vào trong Thánh lễ, chẳng hạn cho giáo dân giảng lễ, ngồi và rước lễ, và chuyền Máu Thánh Chúa từ người này sang người kia.

(WHĐ, 23.03.2017) 

Minh Đức
Nguồn: http://hdgmvietnam.org/duc-tong-giam-muc-michael-byrnes-cua-tong-giao-phan-aga%C3%B1a-dao-guam-chan-chinh-phong-trao-con-duong-tan-du-tong/8688.57.7.aspx

Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

5 cám dỗ thường gặp trong Mùa Chay


Tôi không biết bạn thì thế nào, nhưng với tôi, kể từ khi tôi trở về với Giáo Hội, tôi quay về cảm giác giống như ông Gióp trong suốt Mùa Chay. Tôi cảm thấy như Thiên Chúa nới lỏng dây xích cho Sa-tan và những thứ có khuynh hướng dẫn tới sự hỗn loạn trong đời sống tâm linh của tôi.
Chúa Giêsu đã chịu cám dỗ trong sa mạc. Và Mùa Chay là thời gian của sa mạc cõi lòng. Theo Giáo lý Công Giáo, trong “40 ngày trọng đại của Mùa Chay, mỗi năm Hội Thánh đồng hóa mình với mầu nhiệm của Chúa Giêsu trong hoang địa”. Vì vậy, nó tạo ra cảm giác rằng, trong thời gian này, chúng ta cũng chịu nhiều sự cám dỗ hơn. Nhưng Thiên Chúa không cho phép bất cứ điều gì xảy ra, mà Ngài không thể sử dụng điều đó để làm những việc tốt đẹp; thậm chí Ngài có thể dùng sự cám dỗ và tấn công của ma quỷ để hoán cải, chuyển đổi và thánh hóa chúng ta.
Đây là một vài phương thức tấn công mà tôi đã nhận ra và cách đối diện với chúng mà tôi cảm thấy có ích. Bạn đã trải qua kinh nghiệm cám dỗ nào trong Mùa Chay này?
1. Cám dỗ làm sao lãng
 Sự tinh khiết của trái tim là chỉ để tâm vào một thứ (Soren Kierkegaard).
Mùa Chay có thể rất nhanh trở nên tình trạng làm quá nhiều việc, hoặc không làm việc gì cả. Sa-tan muốn chúng ta hoặc là chìm đắm trong việc đền tội hoặc cảm thấy nản chí ngay lập tức và từ bỏ. Vấn đề là Mùa Chay nên được quy hướng về Thiên Chúa, chứ không phải là hành động của chúng ta hay những ý định tốt lành mà chúng ta có thể thực hiện.
Tốt nhất là kêu cầu Thiên Chúa giúp đỡ để chúng ta chú tâm đến một vấn đề chính yếu trong suốt Mùa Chay, và sau đó, bất chấp những yếu đuối của chúng ta, kêu xin Chúa ban cho chúng ta ơn bền chí.
2. Cám dỗ xét đoán
Tự mãn biến thiên thần thành ma quỷ, khiêm hạ làm con người nên giống thiên thần (Thánh Augustinô).
Nếu chúng ta vốn có một cuộc sống kỷ luật hơn, hoặc ý chí mạnh mẽ hơn những người xung quanh, thì có một thứ cám dỗ trong Mùa Chay, là sự tự ca ngợi mình và so sánh cách khập khiễng bản thân mình với những người khác. Đây đích thực là điều mà Sa-tan muốn. Chúng muốn chúng ta nghĩ rằng, mình tốt hơn những người khác và lớn lên trong sự tự mãn, điều mà lẽ ra chúng ta nên ăn năn hối cải trong Mùa Chay.
Nếu chúng ta có xu hướng này, hay đang trải qua điều đó trong Mùa Chay này, thuốc giải độc tốt nhất là chọn một phương thức hãm mình, phương thức làm chúng ta không thể nào đạt được mục đích cách hoàn hảo và lái ý định của chúng ta tránh xa sự tự mãn. Điều này giúp chúng ta ý thức rằng, Mùa Chay không phải là để trở nên hoàn hảo, trở thành hạng nhất, hay là người xét đoán. Nhưng là để nhận ra rằng, thậm chí, cả với những món quà tự bản chất, mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, chúng ta vẫn đầy tội lỗi và cần rất nhiều ơn ban.
3. Cám dỗ tự sửa đổi
Mùa Chay có thể nhanh chóng trở thành việc chỉ giảm cân hay là sửa chữa những thói quen xấu, điều này đã trở nên một “thứ kích thích” trong cuộc sống của chúng ta, hơn là việc tiến đến gần với Thiên Chúa. Và Sa-tan rất muốn ‘tình yêu dành cho Mùa Chay, trở thành tất cả trong cuộc sống chúng ta’. Nhưng điều đó không phải là điều mà Mùa Chay thật sự là.
Như cha Anthony Gerber đã chỉ ra trong bài viết “Mùa Chay không chỉ là sự tự sửa đổi”: “Mùa Chay là sự thất bại thảm hại – nếu bạn đang đi đến tuần thứ ba (trong Mùa Chay) với những công việc khó khăn, hay sự chọn lựa những gai chông và đau khổ của tình yêu. Nhưng sau đó lại khước từ Chúa Giêsu vì một vài đồng bạc, sự thải mái, sự ích kỷ, lòng tự ái. Trong giây phút đó, bạn sẽ phải quỳ gối và đưa tay lên trời mà kêu xin: “Lạy Chúa, con không thể làm được bằng sức mình! Lạy Chúa, xin giúp con. Con quá đau buồn trong tình yêu!”
Chúng ta thường làm rất tốt trong tình yêu đối với bản thân, nhưng lại kém cỏi trong tình yêu dành cho tha nhân. Điều này là lý do tại sao việc chọn hãm mình lại quan trọng trong việc giúp chúng ta lớn lên trong tình yêu tha nhân.
4. Cám dỗ chia rẽ
Sự chia rẽ đến từ đâu? Sa-tan! Sự chia rẽ đến từ sa-tan. Làm ơn, hãy tránh xa những cuộc đấu tranh nội bộ (Giáo Hoàng Phanxicô).
Chia rẽ là một công cụ yêu thích của ma quỷ. Chúng chỉ vui mừng khi được ở giữa các Kitô hữu và gây ra sự ganh đua, hiểu nhầm, ghen tuông, giận dữ, và hoang tưởng. Ma quỷ muốn chúng ta nhìn vào các Kitô hữu khác và thấy người đó là kẻ thù, hơn là nhận ra rằng, kẻ thù thật sự, duy nhất giữa chúng ta chính là ma quỷ (và bản thân mình, khi chúng ta để chúng điều khiển chúng ta).
Vì vậy, dĩ nhiên trong Mùa Chay, ma quỷ sẽ cố gắng xúi dục sự chia rẽ giữa các Kitô hữu trong các gia đình, trong các giáo xứ và thậm chí cả trên mạng xã hội. Nếu bạn đọc các tài liệu trực tuyến từ nhiều nguồn khác nhau, một câu hỏi hay được đặt ra trong suốt Mùa Chay (và những thời gian khác) là: “Liệu những tài liệu này giúp tôi cảm thấy yêu những người Kitô Giáo hơn, hay nó đang dẫn đến sự chia rẽ?”
Gần đây, vị thẩm phán tối cao công chính và là người có đức tin Kitô Giáo, đã mất, ông Antonin Scalia, một lần đã nói rằng: “Tôi công kích các ý tưởng chứ không công kích con người”. Đó là biểu hiện của khí chất. Đó là một nét độc đáo mà đang ngày càng mất đi trong xã hội chúng ta. Nếu cái bạn đang đọc hoặc viết trên mạng xã hội dẫn đến việc công kích người khác, hơn là việc hợp nhất trong tình yêu Kitô hữu, đó có thể là công cụ của ma quỷ để kìm hãm bạn (và người khác) khỏi việc phát triển trong đời sống tâm linh.
5. Sự cám dỗ làm nản chí
Sự cám dỗ, sự nản chí, sự băn khoăn lo lắng là những cơn sóng được gửi đến bởi kẻ thù (Thánh Padre Pio).
Ma quỷ không thích gì hơn là việc làm cho chúng ta nên khốn khổ như chúng. Và chúng biết rằng, nếu chúng ta cảm thấy nản lòng, chúng ta sẽ ít cộng tác với ơn sùng của Thiên Chúa hơn. Vì vậy, trong suốt Mùa Chay, ma quỷ có thể cám dỗ để chúng ta muốn bỏ cuộc trong đời sống thống hối thiêng liêng. Chúng có thể làm chúng ta thấy rằng, chúng ta liên tục thất bại và không có gì tốt đẹp ở thời điểm này. Có một điều là – “không một điều gì là tốt trong Mùa Chay”. Nếu bạn nghĩ rằng bạn làm tốt, nghĩa là bạn đang không chọn cách hãm mình đúng đắn.
Vậy, khi chúng ta cảm thấy nản chí, đó là cơ hội để chúng ta tạ ơn Thiên Chúa bằng những tiếng hò reo vui mừng vì đã cứu chúng ta khỏi sự tầm thường và tội lỗi của chúng ta. Sẽ không có cảm giác mất mát khi nản chí, nếu chúng ta thực sự tin vào sứ điệp Tin Mừng của Chúa. Thậm chí, trong Mùa Chay, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã chết. Đúng vậy! Nhưng Ngài cũng đã sống lại. Và niềm vui và ơn sủng đang có sẵn ngay bây giờ để chúng ta có thể được biến đổi. Cám tạ Thiên Chúa vì điều đó!
Có rất nhiều cách để ma quỷ có thể cám dỗ chúng ta trong suốt Mùa Chay. Và cũng có nhiều cách để chúng ta có thể chống trả lại chúng.
Sr. Têrêxa Aletheia Noble
Mary Nguyễn chuyển ngữ từ aleteia.org
Nguồn: http://giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=13324