Ý cầu nguyện tháng

- Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 5:

Cầu cho sứ vụ của giáo dân:
Xin cho các Kitô hữu giáo dân biết hoàn thành sứ vụ đặc biệt của mình, khi dùng óc sáng tạo để đương đầu với những thách đố của thế giới hôm nay.